Aktuálně

Plán akcí září - listopad 2016

Aktualizováno středa 14. září 2016 15:31

3. 9. 2016        Vernisáž výstavy prací Romany Sabadašové, 17. hod., Pivnice a  Galerie u Sirotka

5. 9. 2016        Schůzka rodičů PHV, 17. hod., uč. č. 46    

8. 9. 2016        Vernisáž výstavy Loutek z Večerníčků Polabského muzea, 17. hod., Polabské muzeum 

13. 9. 2016      Schůzka rodičů dětí přijatých do Výtvarné dílny, 15.30 hod., uč. č. 45  

15. 9. 2016      Schůzka rodičů dětí přijatých do přípravného hudebního kurzu  Zvonky DČ, 16.45 hod., uč. č. 46 

15. 9. 2016      Zahájení Dětské akademie v tanečním sále od 15.30 do 16.30 hodin 

16. – 18. 9.      Soustředění pěveckého sboru Mamáter,  Rokytnice n. Jizerou 

21. 9. 2016      Vystoupení v Domově důchodců, 14. hod. 

25. 9. 2016      Pocta Jiřímu Navrátilovi k 90. narozeninám, Divadlo Na Kovárně, 19. hod. 

30. 9. 2010      Interní vystoupení, hudební sál, 17. hod.  

5. 10. 2016      Vystoupení v Senior Parku, Sokoleč, 14. hod.  

                        „Vítání“ - zahajovací koncert pro nové žáčky - 18. ročník benefičního „Koncertu pro Vážku“, Divadlo Na Kovárně, 18. hod.               

19. 10. 2016    Vystoupení v Domově důchodců, 14. hod. 

29. 10. 2016    „ Křídla „ – taneční projekt ve spolupráci TO ZUŠ a tan. studia Contemporary, Salesiánské divadlo, 18. hod. 

1. 11. 2016      Podzimní výstava prací žáků VO   

2. 11. 2016      Vystoupení v Senior Parku, Sokoleč, 14. hod.                     

 15. 11. 2016    Umělecká rada, 10. hod.       

 16. 11. 2016    Pedagogická rada, 10.15hod., hudební sál

 29. 11. 2016    Benefiční koncert Mamáteru, evangelický kostel, 18. hod.

30. 11. 2016    Vystoupení v Domově důchodců, 14. hod

                         Interní vystoupení, hudební sál, 17. hod. 

Rozvrh TO

Aktualizováno středa 14. září 2016 13:41

Rozvrh hodin VÝTVARNÉHO OBORU

Aktualizováno středa 14. září 2016 13:37
           
Pondělí Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Základní Modelování  Výtvarná Základní Základní Základní
studium a keramika dílna studium studium studium
           
13.00 -15.15 hod 13.00 - 15.15 hod. 13.00 - 15.15 hod. 13.00 - 15.15 hod 13.00 - 15.15 hod 13.45 - 16.00 hod
           
Markéta Hana Hana Markéta Markéta Markéta
Tomková Tomková Tomková Tomková Tomková Tomková
           
Učebna č. 45 Učebna č. 49 Učebna č. 45 Učebna č. 45 Učebna č. 45 Učebna č. 45
Základní Modelování    Základní Základní  
studium a keramika   studium studium  
           
15.30 - 17.45 hod 15.30 - 17.45 hod.   15.30 - 17.45 hod 15.30 - 17.45 hod  
           
Markéta Hana   Markéta Markéta  
Tomková Tomková   Tomková Tomková  
           
Učebna č. 45 Učebna č. 49   Učebna č. 45 Učebna č. 45  
           

ROZVRH HODIN NAUKY O HUDBĚ A DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU 2016 / 2017

Aktualizováno čtvrtek 1. září 2016 16:27

 

Zahájení školního roku 2016/2017 v ZUŠce

Aktualizováno pátek 12. srpen 2016 15:19

Po slunečných letních prázdninách přivítáme současné i budoucí studenty ZUŠky v Poděbradech ve čtvrtek 1. září v 8.30 hodin! Pro velký zájem hlavně mladších dětí a naplněnou kapacitu školy, otvíráme v doplňkové činnosti přípravný kurz ,,Zvonky,, pro hudební a výtvarný obor.

Nově přijatí žáci na všechny čtyři obory výuky, kteří prošli talentovou zkouškou se musí přihlásit nejdéle do 9.9. 2016!!!, jinak postoupí své místo,, čekatelům,,.

Schůzka rodičů nově přijatých žáků do PHV ( přípravná hudební výchova ) bude v pondělí  5.9. v 17hodin v učebně č. 46, 2. poschodí .

Schůzky rodičů  s dětmi, které byly přijaty do přípravných ročníků v kurzech doplňkové činnosti, budou pro výtvarný obor v úterý 13.9. od 15.30 hodin v učebně č. 45, 2. poschodí  a pro hudební obor ve čtvrtek 15.9. od 16.45 hodin v učebně č. 46, 2. poschodí.

Ve čtvrtek 15.9. od 15.30 do 16.30 hodin zahajuje oblíbená Dětská akademie v tanečním sále ZUŠ.

Pro stávající studenty, včetně nových, kteří byli pro školní rok přijati nově, probíhá domluva rozvrhů výuky na všech 4 oborech následovně :

1. září od 8.30 do 13 hodin, 2.9.+ 5.- 9.9.  domluva rozvrhů v odpoledních hodinách  12.30 - 17 hodin.

Kromě 1. 9. probíhá individuální  výuka na hudebním oboru podle domluvy s učiteli jednotlivých předmětů. Skupinová výuka na HO, VO, LDO, TO probíhá od 8 .9. podle  daných rozvrhů.

Tradiční benefiční koncert ,,Pro Vážku´´,  jehož výtěžek je vždy věnován ČCE Diakonii v Libici nad Cidlinou,  je plánován na středu 5.října od 18 hodin v Divadle Na Kovárně. Na koncertě budou přivítáni nově přijatí žáci a studenti ZUŠ.

 Těšíme se na setkání s dětmi, rodiči a veřejností na všech akcích ZUŠ Poděbrady.

 

 

Joomla Business Templates by template joomla