Aktuálně

Talentové zkoušky pro školní rok 2017/2018

Aktualizováno pondělí 24. duben 2017 13:34

HUDEBNÍ OBOR  - 12. + 13. + 22. + 23. 6. od 16.00 do 18.00 hodin 

Na talentovou zkoušku HO přichází děti jednotlivě do určených učeben ve 3. p. 

 

 VÝTVARNÝ OBOR  -  12. + 22. od 16.00 do 17.30 hodin      

Talentová zkouška VO probíhá 2 x 45 minut,

2. p., uč. 49+45: 16.00-17. 30 hodin.  

1. kresba tužkou, malba vodovými barvami, 2. modelování z keramické hlíny 

ŽÁDÁME O VČASNÝ PŘÍCHOD - nejdéle do 16.15 hodin. 

 

 TANEČNÍ OBOR  -  19. + 20. + 23. 6. od 16.00 do 18.00 hodin 

Talentová zkouška TO probíhá cca půl hodiny po skupinách,

1. p., uč. 30   16.00 + 16.30 + 17.00 + 17.30 do 18 hodin 

 

 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR– 13. + 22.  + 23. 6. od 16.00 do 18.00 hodin 

Talentová zkouška LDO probíhá jednotlivě i ve skupině, 1. p., uč. 23 

 

POBOČKA V MĚSTCI KRÁLOVÉ  :  

 

      HUDEBNÍ OBOR12.  + 19. + 21. 6. od 15.30 do 18.00 hodin   

      VÝTVARNÝ OBOR  -  15.  a  22. 6. od 16.00  do 18.00 hodin 

Vzhledem k naplněnosti kapacity školy žádáme veřejnost o dodržení termínů talentových zkoušek pro jednotlivé obory.

V září může být již kapacita školy naplněna a přijetí do ZUŠ pro školní rok 2017/2018 nebude možné.  

Výsledky talentových zkoušek budou koncem měsíce července zveřejněny na webových stránkách a vývěsce ZUŠ. 

Zájemci o talentové zkoušky se mohou informovat v kanceláři ZUŠ každý den 

mezi  8.00 – 17.00 hodinou 

 Telefon:  325/612277, 325/610324  mobil 724 783 866, 724 783 867 

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    www.zus-podebrady.cz    

Kritéria talentových zkoušek

Aktualizováno pondělí 24. duben 2017 11:24

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na hudebním oboru :

 1. Intonační předpoklady – zazpívá píseň a capella i s doprovodem, transpozice, opakuje krátký melodicko-rytmický útvar,

 2. Sluchové předpoklady – rozpozná směr melodie, určí vyšší a nižší tón, zopakuje zahraný tón, známá písnička – hledej chybu, počet tonu zahraných harmonicky, poznání vyššího a nižšího tónu z dvojzvuku

 3. Rytmus – ozvěny -  schopnost reprodukovat jednoduché rytmické úseky, tečkovaný rytmus, synkopu, triolu

 4. Paměť - – schopnost reprodukovat krátký rytmický  či rytmicko – melodický model v 2 a 3 taktu v rozsahu 2 – 4 taktů

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na tanečním oboru :

 1. Rytmické cítění – vytleskávání, vydupávání zadaného rytmu

 2. Pohybová koordinace – zopakování krátké pohybové vazby

 3. Zjištění celkových fyzických dispozic - flexibilita

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na výtvarném oboru :

               1. vytrvalost a soustředěnost

 • schopnost dívat se kolem sebe
 • výstižná ikonografická schémata
 • bohatství odpozorovaných detailů

               2. bezprostřední uvolněnost výtvarného projevu

 • výtvarná velkorysost
 • svobodné zacházení s formátem
 • užívání výtvarné nadsázky
 • živý barevný projev

               3. tvořivost

 • fantazie a představivost
 • originální řešení otázek
 • variace nápadů

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na literárně -  dramatickém oboru :

 1. Krátká báseň, říkanka

 2. Etuda na zadané téma – improvizace

 3. Pohybová, hlasová a rytmická cvičení

Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje. Hodnocení zúčastněných dětí bude provedeno až po ukončení všech termínů talentových zkoušek. Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny koncem července na našich webových stránkách a ve vývěsce školy. Tyto výsledky určí pořadí přijímání žáků ke studiu na volná místa, případně pořadí náhradníků. Přednostně přijímáme žáky na nástroje: violoncello, housle a žesťové nástroje – trubka, lesní roh, pozoun

- přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím plánem (web školy, stránky MŠMT)

- množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

- o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy. Upozorňujeme rodiče, že přijatí žáci studují podle platného ŠVP, jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, nejen hru na zvolený nástroj!!

Koncert učitelů 2017

Aktualizováno středa 19. duben 2017 15:10

Přijměte pozvání na Koncert  učitelů, který se koná v pondělí  24. 4. 2017 v 18. hod. Vstupné dobrovolné.

Koncert učitelů se koná již tradičně od roku 1953. Mnozí současní učitelé ZUŠ jsou zároveň i výkonní umělci a někteří si pozvali na svá vystoupení hosty. Uslyšíte skladby od baroka po současnost.

 

 

Ředitelské volno 26. 4. 2017

Aktualizováno středa 19. duben 2017 15:23

Ve středu 26. 4. 2017 je vyhlášeno ředitelské volno z důvodu pořádání krajského kola jazzových a ostatních souborů a krajského kola dechových souborů

V ostatní dny probíhá výuka dle platných rozvrhů.

Děkujeme za pochopení .

 

 

 

Krajské kolo kytarové soutěže

Aktualizováno úterý 4. duben 2017 15:30

Výsledky krajského kola kytarové soutěže:

2. místo                   – Bibiana Marešová – 0.C kat. (Jakub Liška,DiS)      

                              –  Kryštof Kulhánek – VII. kat. (Zdeněk Baštinec)                        

            –  Trio Poděbradenzis  - II. kat. D. Bodanský, R. Ďulík, M. Pavlík  (Zdeněk Baštinec)

 3. místo                   Veronika Bauerová  - II. kat. (Zdeněk Baštinec)              

                               David Jiroudek – VIII. kat. (St. Měchura)

Všem soutěžícím gratulujeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a jejich pedagogům děkujeme za skvělou přípravu.


            

Joomla Business Templates by template joomla